نویسنده = ���������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر سویه های Bacillus cereus بر آزادسازی پتاسیم و آهن از کانی های میکایی

دوره 37، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 59-72

محسن سلیمانزاده؛ حسین خادمی؛ مژگان سپهری