نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیرکاربرد پتاسیم و کود دامی بر عملکرد و غلظت برخی عناصر پرمصرف در گندم تحت تنش آبی

دوره 36، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 77-85

الهه حسن زاده؛ مهدی فاجار سپانلو؛ محمد علی بهمنیار