نویسنده = ������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اندازه های مختلف ذرات یک پلیمر سوپرجاذب بر ظرفیت نگهداشت آب در دو خاک با بافت های مختلف

دوره 36، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 65-75

عاطفه دشت بزرگ؛ غلامعباس صیاد؛ ایرج کاظمی نزاد؛ موسی مسگرباشی