نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر ترکیب بسترهای آلی و معدنی در پرورش گیاه آپارتمانی دراسنا (Dracaena marginata Ait.)

دوره 36، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 51-65

فرشید اسمعیلی؛ سپیده کلاته جاری؛ زرین تاج علیپور