نویسنده = ������ ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بهینه سازی فرآیند پیرولیز سریع ضایعات نیشکر به کمک روش سطح پاسخ

دوره 43، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 349-363

10.22055/agen.2020.33697.1568

نیما نوروزی؛ شعبان قوامی جولندان؛ محمد جواد شیخ داودی؛ سید محمد صفی الدین اردبیلی


2. تعیین ضریب تخلیه در تنگناهای ایجاد شده توسط اسپول و سه نوع پاپت مختلف در شیر‌های کنترل هیدرولیکی

دوره 36، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 35-50

سعید مینائی؛ پژمان نیک اندیش؛ برات قبادیان؛ محمد جواد شیخ داودی