نویسنده = ������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ضریب تخلیه در تنگناهای ایجاد شده توسط اسپول و سه نوع پاپت مختلف در شیر‌های کنترل هیدرولیکی

دوره 36، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 35-50

سعید مینائی؛ پژمان نیک اندیش؛ برات قبادیان؛ محمد جواد شیخ داودی