نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی برخی پارمترهای موثر در طراحی نقاله نئوماتیکی افقی فاز رقیق شکر

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 21-36

10.22055/agen.2019.25147.1415

پویا کهنسال مکوندی؛ مجید رهنما؛ رسول معمار دستجردی؛ علیرضا شافعی نیا


2. مدل سازی خشک شدن لایه نازک انگور سفید بی دانه

دوره 36، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 23-34

یوسف عباسپور کلان؛ محمد علی نیکبخت؛ مجید رهنما