نویسنده = ���������������� �������� ������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر کاربرد گچ و کود دامی بر بهبود میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ و دانه گندم تحت تنش شوری

دوره 36، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-11

آرزو محمدی؛ محمد علی بهمنیار؛ مهدی قاجار سپانلو


2. تأثیرکاربرد پتاسیم و کود دامی بر عملکرد و غلظت برخی عناصر پرمصرف در گندم تحت تنش آبی

دوره 36، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 77-85

الهه حسن زاده؛ مهدی فاجار سپانلو؛ محمد علی بهمنیار