نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر کاربرد گچ و کود دامی بر بهبود میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ و دانه گندم تحت تنش شوری

دوره 36، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-11

آرزو محمدی؛ محمد علی بهمنیار؛ مهدی قاجار سپانلو


2. تاثیر کاربرد 3 و 5 دوره متوالی کمپوست زباله شهری بر میزان عناصر کم مصرف در اندام هوایی و دانه گندم

دوره 35، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 97-109

اکرم احمدپور سفیدکوهی؛ مهدی قاجار سپانلو؛ محمدعلی بهمنیار