نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیرکاربرد پتاسیم و کود دامی بر عملکرد و غلظت برخی عناصر پرمصرف در گندم تحت تنش آبی

دوره 36، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 77-85

الهه حسن زاده؛ مهدی فاجار سپانلو؛ محمد علی بهمنیار


2. تاثیر کاربرد 3 و 5 دوره متوالی کمپوست زباله شهری بر میزان عناصر کم مصرف در اندام هوایی و دانه گندم

دوره 35، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 97-109

اکرم احمدپور سفیدکوهی؛ مهدی قاجار سپانلو؛ محمدعلی بهمنیار