نویسنده = محمد امین آسودار
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل رگرسیونی و ارایه مدل نرخ خرابی و عوامل مؤثر بر آن در تراکتور‌های برخی شهرهای استان خوزستان

دوره 36، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 49-58

فاطمه افشارنیا؛ محمد امین آسودار؛ عباس عبدشاهی


2. اثر روش های خاک ورزی و آبیاری بر تصاعد دی اکسید کربن در کشت گندم در شمال خوزستان

دوره 35، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 71-82

فریده یاراحمدی؛ احمد لندی؛ محمد امین آسودار؛ عادل مرادی سبزکوهی