نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر روش های خاک ورزی و آبیاری بر تصاعد دی اکسید کربن در کشت گندم در شمال خوزستان

دوره 35، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 71-82

فریده یاراحمدی؛ احمد لندی؛ محمد امین آسودار؛ عادل مرادی سبزکوهی