نویسنده = غلامعباس صیاد
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر اندازه های مختلف ذرات یک پلیمر سوپرجاذب بر ظرفیت نگهداشت آب در دو خاک با بافت های مختلف

دوره 36، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 65-75

عاطفه دشت بزرگ؛ غلامعباس صیاد؛ ایرج کاظمی نزاد؛ موسی مسگرباشی


2. شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز سد مارون (ایدنک) با استفاده ازمدل SWAT

دوره 35، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 25-36

نسرین زلکی بدیلی؛ غلامعباس صیاد؛ کاظم حمادی؛ سمیرا اخوان؛ علی عبدی