دوره 46 (1402)
دوره 45 (1401)
دوره 44 (1400)
دوره 43 (1399)
دوره 42 (1398)
دوره 41 (1397)
دوره 40 (1396)
دوره 39 (1395)
دوره 38 (1394)
دوره 37 (1393)
دوره 36 (1392)
دوره 35 (1391)
دوره 34 (1390)
دوره 33 (1389)
دوره 32 (1388)
دوره 30 (1386)
دوره 29 (1385)
دوره 28 (1384)
دوره 27 (1383)
دوره 25 (1381)
دوره 21 (1377)
دوره 15 (1370)
دوره 14 (1369)
دوره 11 (1365)
دوره 8 (1361)
دوره 7 (1359)
دوره 5 (1357)
دوره 4 (1356)
دوره 2 (1354)
دوره 1.31 (1353)
تأثیر اندازه های مختلف ذرات یک پلیمر سوپرجاذب بر ظرفیت نگهداشت آب در دو خاک با بافت های مختلف

عاطفه دشت بزرگ؛ غلامعباس صیاد؛ ایرج کاظمی نزاد؛ موسی مسگرباشی

دوره 36، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 65-75

چکیده
  پلیمرهای سوپرجاذب قابلیت جذب مقادیر زیادی آب و مواد غذایی را دارند و افزون بر تأمین بهینه آب مصرفی گیاهان، هدر­روی آب از طریق تبخیر و آبشویی نیز در آن­ها بسیار کم است. یکی از راهکارهای افزایش بازده آبیاری و استفاده بهینه از بارندگی در مناطق خشک و نیمه­خشک استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب است. به­منظور مقایسه اندازه­های مختلف ...  بیشتر

شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز سد مارون (ایدنک) با استفاده ازمدل SWAT

نسرین زلکی بدیلی؛ غلامعباس صیاد؛ کاظم حمادی؛ سمیرا اخوان؛ علی عبدی

دوره 35، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 25-36

چکیده
  در ایران اکثر حوضه­های آبخیز، بویژه حوضه­های کوهستانی، فاقد ایستگاه­های اندازه­گیری به تعداد کافی می­باشند و گاهی ایستگاه­ها برای طولانی مدت فاقد آمار هستند. به­دلیل محدودیت دسترسی به داده­های هیدرولوژیک کافی، مدل­سازی حوضه­ها نقش مهمی درتوسعه منابع دارد. درمطالعه حاضر، توانایی مدلSWAT به منظور شبیه­سازی جریان  ...  بیشتر