نویسنده = �������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز سد مارون (ایدنک) با استفاده ازمدل SWAT

دوره 35، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 25-36

نسرین زلکی بدیلی؛ غلامعباس صیاد؛ کاظم حمادی؛ سمیرا اخوان؛ علی عبدی