نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر دما و نرخ گرمایش در تهیه روغن قطران از دانه و هسته زیتون تلخ به روش تجزیه حرارتی و پایداری آن در سوخت گازوئیل

دوره 39، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 33-44

10.22055/agen.2017.12553

محمد مظفری تاج؛ احمد غضنفری مقدم؛ حسن هاشمی پور رفسنجانی؛ احمد عطایی


2. تاثیر بقایای گلاب گیری بر مقاومت مکانیکی و نگهداشت آب در خاک و بر رشد گیاه جو

دوره 35، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 13-23

شهین نوربخش؛ علیرضا دعاگویی؛ احمد غضنفری مقدم