نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی توانایی کانی سپیولیت در کاهش آبشویی سرب و روی از ستونهای خاک

دوره 36، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 13-22

سعید حجتی؛ احمد لندی؛ هیام آل کثیری


3. اثر روش های خاک ورزی و آبیاری بر تصاعد دی اکسید کربن در کشت گندم در شمال خوزستان

دوره 35، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 71-82

فریده یاراحمدی؛ احمد لندی؛ محمد امین آسودار؛ عادل مرادی سبزکوهی