نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 5
5. ارزیابی توانایی کانی سپیولیت در کاهش آبشویی سرب و روی از ستونهای خاک

دوره 36، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 13-22

سعید حجتی؛ احمد لندی؛ هیام آل کثیری