اثر ارتعاشات شبیه سازی شده حمل و نقل بر روی کاهش وزن میوه زردآلو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران

چکیده

حمل و نقل نامناسب محصولات کشاورزی باعث ایجاد آسیب­های مکانیکی بر روی آن‌ها می‌شود. شکل آسیب بستگی به خواص فیزیکی و مکانیکی محصول و نوع بار وارد شده. ارتعاشات ایجاد شده هنگام حمل و نقل باعث تکان خوردن محصول و برخورد آن با سطوح اجزا ماشین حمل کننده و دیگر قسمت‌ها می‌شود و در نتیجه باعث تغییر شکل بافت‌های آن و ایجاد صدمه می‌گردد. در این مطالعه اثرات فرکانس ارتعاش (5، 5/7، 10 و Hz 5/12)، زمان ارتعاش (15 و 30 دقیقه) و موقعیت قرارگیری داخل مخزن (پایین، وسط و بالا ) در شتاب ثابت g 7/0 بر روی میزان صدمات وارد شده به میوه زردآلو مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا یک دستگاه شبیه ساز ارتعاشات در آزمایشگاه طراحی و ساخته شد و با استفاده از آن ارتعاشات حمل و نقل بر روی میوه­ها شبیه سازی و اثر پارامترهای مختلف بر روی میزان صدمات بررسی شد. میزان صدمه بر مبنای اختلاف بین میزان کاهش وزن میوه­های ارتعاش داده شده با تیمارهای شاهد، برحسب درصد در نظر گرفته شد. نتایج آنالیز داده‌ها نشان داد که اثرات فرکانس ارتعاش، زمان ارتعاش و موقعیت قرارگیری محصول داخل مخزن، که به عنوان منابع تغییرات در نظر گرفته شدند، در سطح یک درصد بر روی میزان صدمات معنی‌دار است. ارتعاشات با فرکانسHz  10 و مدت زمان 30 دقیقه بیشترین صدمات را وارد کرده‌ بودند. میزان صدمات وارده به میوه‌های واقع در لایه­های بالایی مخزن به طور معنی داری بیشتر از لایه­های وسطی و زیرین بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of simulated transport vibration on the apricot fruit weight loss

نویسنده [English]

  • F. Shahbazi
Associate Professor Department of Biosystems Engineering Faculty of Agriculture –Lorestan University, Iran