بررسی تاثیر دما و نرخ گرمایش در تهیه روغن قطران از دانه و هسته زیتون تلخ به روش تجزیه حرارتی و پایداری آن در سوخت گازوئیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

2 استاد، بخش مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

3 استاد، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

4 استاد یار، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

چکیده

روغن های گیاهی از منابع تجدید پذیر انرژی هستند که اخیراً استفاده از آن‌ها به عنوان جایگزین سوخت گازوئیل مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق روغن قطران از دانه‌ و هسته زیتون تلخ به روش تجزیه حرارتی تولید گردید. آزمایش‌ها در دماهای 300، 350، 400، و 450 سلسیوس و با دو نرخ گرمایش 15 و 40 درجه سلسیوس در دقیقه انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد روغن قطران برای دانه و هسته در دمای 450 درجه سلسیوس و نرخ گرمایش 40 درجه سلسیوس در دقیقه رخ داد که در این شرایط مقدار روغن گرفته شده از دانه 30% و از هسته 35% بود. بررسی پایداری امولسیون روغن قطران در سوخت گازوئیل با پنج تیمار صفر تا 4 درصد سورفاکتانت نشان داد که با افزایش مقدار سورفاکتانت، درصد پایداری نمونه ها افزایش، ولی با افزایش مقدار روغن، پایداری کاهش یافت. بیشترین پایداری برای امولسیون 5 درصد روغن به همراه 4 درصد سورفاکتانت بهدست آمد که پس از گذشت یک هفته پایداری خود را به طور کامل حفظ کرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of temperature and heating rate on preparing pyrolysis bio-oil from seeds and kernels of Persian lilac its stability in petro-diesel fuel

نویسندگان [English]

  • M Mozafari 1
  • A Ghazanfari Moghadam 2
  • H Hashemipour Rafsenjani 3
  • A Atae 4