بررسی تاثیر مقدار فشار محفظه و وزن اولیه محصول بر شاخص‌های خنک‌سازی کلم پیچ به روش خلائی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیزاسیون دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف اصلی از روش­های پیش­خنک کردن خنک­سازی سریع محصول قبل از انبار در سردخانه طی 24 ساعت پس از برداشت می­باشد .خنک­سازی خلائی به عنوان سریع­ترین روش خنک­سازی تبخیری برای هر محصولی که دارای رطوبت آزاد است، شناخته شده است. در این مطالعه آزمایشات برای ارزیابی تأثیر فشار محفظه­ی خلاء در سه سطح 7/0، 1 و 5/1 کیلوپاسکال و وزن در دو سطح 100±300 و 100±900 گرم بر کاهش دمای سطح و مرکز، ضریب خنک­سازی، فاکتور تأخیر، زمان خنک­سازی و جرم از دست رفته برای خنک­سازی کلم­پیچ انجام شد. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد در بین سه سطح  فشار هرچه فشار ثابت شده نهایی در محفظه بیشتر و کلم ها سنگین­تر باشند زمان خنک سازی افزایش، ضریب خنک سازی کاهش و فاکتور تأخیر به طور ناپیوسته افزایش یافت، هم چنین هر چه زمان بیشتری سپری شد کلم ها رطوبت بیشتری از دست دادند. یکی از معایب روش خنک کردن خلاء، از دست دادن رطوبت محصولات می باشد. بنابر نتایج این تحقیق با انتخاب فشار 7/0 کیلوپاسکال به عنوان فشار ثابت شده نهایی برای مخزن میزان جرم از دست رفته کمتری وجود داشت. به گونه­ای که این فشار باعث کاهش 32% و 52% به ترتیب در مقدار جرم از دست داده در مقایسه با فشار 1 و 5/1 کیلوپاسکال گردید. تأثیر فشار بر خنک سازی محصول کلم بسیار بارزتر از اثر  فاکتور دیگر (وزن) بوده است.  هم چنین استفاده از این روش موجب توزیع دمایی همگن در کلم­پیج در طول فرآیند خنک سازی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of System Pressure and Initial Weight Effects on Cooling Indices of Cabbage by Vacuum

نویسندگان [English]

  • S. Rahi 1
  • H. Bahrami 2
  • M. J. Sheikh Davoudi 2